Privacy Verklaring

Monique's schoonheidssalon, gevestigd aan de Frans Halsstraat 38 in Zaandam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.moniquesschoonheidssalon.nl
Frans Halsstraat 38
tel. 0637376912

Monique van Rossenberg is de Functionaris Gegevensbescherming van Monique’s schoonheidssalon. Zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Monique's schoonheidssalon verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie, telefonisch contact en WhatsApp

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 • Monique's schoonheidssalon verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
 • Gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.
 • Genetische gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Monique's schoonheidssalon verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Om de aangeboden diensten aan te passen, indien dit nodig is in verband met uw gezondheid

Geautomatiseerde besluitvorming

Monique's schoonheidssalon neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Monique’s schoonheidssalon zal altijd betrokken zijn bij het verwerken van persoonsgegevens en dit niet overlaten aan een geautomatiseerd systeem. Hierdoor heeft zij zeggenschap over wat er met uw gegevens gebeurd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Monique's schoonheidssalon bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: De persoonsgegevens die worden verstrekt, worden minimaal 7 jaar bewaard binnen Monique’s schoonheidssalon. Deze gegevens zullen worden bewaard tot het moment dat de klant wenst te stoppen met het afnemen van de diensten van Monique’s schoonheidssalon. De persoonsgegevens worden langer bewaard wanneer de wet ons dit verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Monique's schoonheidssalon verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hiervoor zal altijd vooraf toestemming aan de klant worden gevraagd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Monique's schoonheidssalon gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Monique's schoonheidssalon en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Monique's schoonheidssalon wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Monique's schoonheidssalon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Monique's schoonheidssalon heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- De schriftelijke persoonsgegevens worden bewaard in een ruimte waar alleen de noodzakelijke personen toegang tot hebben. De persoonsgegevens worden bewaard in een ruimte die op slot kan en de veiligheidsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd.
- De persoonsgegevens die online worden bewaard, worden beveiligd door een beveiligingssoftware, zoals onder andere een virusscanner en firewall.

Meldplicht datalekken

Binnen Monique’s schoonheidssalon wordt het merendeel van de persoonsgegevens schriftelijk bewaard. De persoonsgegevens die online worden bewaard, zijn beveiligd door een beveiligingssoftware. Wanneer er een datalek ontstaat, zal Monique’s schoonheidssalon direct melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer gegevens van klanten zijn gelekt, zal Monique’s schoonheidssalon ook melding doen bij deze klanten.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.